Koło fotograficzne

Jesteś osobą, która uwielbia trzymać aparat w ręku? Masz satysfakcje z każdego dobrze ujętego zdjęcia? W naszym kole fotograficznym rozwiniesz swoja duszę artysty zza obiektywu. Poznasz techniki idealnie wykonanego zdjęcia oraz programy, które są wykorzystywane przez najlepszych fotografów oraz jego użytkowania. Zaznajomisz się z historia pierwszego wykonanego zdjęcia i powstałego aparatu. Poszerzenie umiejętności, zainteresowań w tej dziedzinie wiedzy na polu zjawisk przyrodniczych, dokumentalnych, a także modowych.

Spotkania koła odbywają się:

Koło sportowe

Chcesz rozwijać umiejętności gry w siatkówkę, piłkę nożną, koszykówkę, a może inne sporty? Twoją pasją jest ruch? W naszej sekcji sportowej, każdy chętny, kto chcę poprawić swoją kondycję, a także brać czynny udział w życiu sportowym szkoły może to zrobić. Tutaj rozwijamy umiejętności gry zespołowej, radzenia sobie ze stresem, a także skupienia się. Dodatkowe zajęcia sportowe to możliwość poznania różnego rodzaju aktywności i spędzenie w ciekawy sposób wolnego czasu.

Spotkania koła odbywają się:

Koło artystyczne

Rozwijaj swoją duszę artysty. Obrazy Picasso nie są Ci obce? Zajęcia rękodzielnicze i plastyczne to Twój konik? W naszym kole artystycznym możesz rozwijać swoje pasje, jak i umiejętności. Poznasz tajniki sztuki i twórczości znanych artystów. Poszerzysz swoją wrażliwość estetyczną i krytycyzm oraz sprawności manualne. Zajęcia artystyczne skierowane są do wszystkich, którzy uwielbiają spędzać swój czas wolny w kreatywny sposób. Obcowanie ze sztuką, wykorzystywanie różnorodnych technik i materiałów, a także uczestnictwo w życiu kulturalnym.

Spotkania koła odbywają się:

Koło strzeleckie

Wykształć pożądane cechy charakteru jakimi są: cierpliwość, odpowiedzialność, współzawodnictwo, opanowanie, samokontrola, skupienie oraz sokole oko. Głównym celem zajęć jest rozwinięcie umiejętności strzeleckich, jak i jego nauka, rozwój osobisty, zaznajomienie się z różnego rodzaju bronią strzelecką. Pogłębiaj swoje zainteresowanie strzelectwem sportowym, a także zapełnij swój czas wolny. Nasze koło strzeleckie może organizować różnego rodzaju imprezy, brać udział w konkursach. Rozwijaj swoje zainteresowanie strzelectwem sportowym i edukacją pro obronną.

Spotkania koła odbywają się:

Koło miłośników czytania

Dziel się wiedzą, rozwijaj swój umysł i wyobraźnię za pośrednictwem literatury. Analizuj i interpretuj dzieła literackie współczesnych artystów, jak i tych sprzed dekad. Udział w kole to promowanie czytelnictwa, ale także spędzanie czasu w pożyteczny i rozwijający sposób. Zwracamy uwagę na nowości książkowe, ważne wydarzenia z dziedziny sztuki. Polecamy sobie lektury, po które sięgamy i są warte uwagi, ale też podchodzimy  w krytyczny sposób do niektórych dzieł. Nasze spotkania odbywają się w bibliotece szkolnej, w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Spotkania koła odbywają się:

Koło PCK

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża zostało założone, aby aktywnie kształtować postawy i zachowania dla dobra drugiego człowieka. Organizujemy i prowadzimy różnorodne działania, które pomagają nieść bezinteresowną pomoc. Na zajęciach skupiamy na promocji zdrowego stylu życia oraz propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Aktywnie uczestniczymy w zbiórkach i akcjach organizowanych na terenie szkoły i miasta. Tworzymy akcje uświadamiające o sytuacjach, które dzieją się aktualnie na świecie i to co może w przyszłości się wydarzyć. Skupiamy się nie tylko na losie ludzkości, ale także na wszystkich czworonogach.

Spotkania koła odbywają się:

Koło wolontariatu

Nasze koło wolontariatu zostało stworzone z myślą o świadomym i dobrowolnym działaniu na rzecz innych, niesieniu pomocy.  Prawie każdy może zostać wolontariuszem – nie potrzebujemy żadnych specjalnych zdolności ani umiejętności. Dobrowolnie uczestniczymy w organizacjach i innych, zapewniając wolny czas i umiejętności. W naszej szkole organizujemy różne zbiórki, które umożliwią pomoc innym, a także zachęcą do pomagania potrzebującym i do włączania się w akcje charytatywne.

Spotkania koła odbywają się: