Pedagog Agnieszka Jastrzębska

Awans Jędrzejówpokój nr

Psycholog Robert Orzeszko

Awans Jędrzejówwtorek godz. 12:00-15:00

Godziny pracy

Poniedziałek 12:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 12:00
Środa 12:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 12:00
Piątek 12:00 - 16:00

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ
Czego oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem, o czym najczęściej chce rozmawiać?

Wśród poruszanych problemów najczęściej znajdują się:

 • Trudności w nauce
 • Trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśnicza
 • Kłopoty osobiste i rodzinne
 • Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole.

Uczniu, zwróć się do pedagoga jeśli:

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga jeśli:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 • Chcesz porozmawiać o dziecku i waszych relacjach.
 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.
 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.
 • Szukasz pomocy.

Kuratorze sądowy, zwróć się do pedagoga jeśli:

 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce ucznia i jego frekwencji.
 • Chcesz porozmawiać o uczniu (podopiecznym)i jego funkcjonowaniu w środowisku
  szkolnym.

Pracodawco zwróć się do pedagoga jeśli:

• Potrzebujesz informacji na temat ucznia , jego wyników w nauce oraz frekwencji.

Gdzie szukać pomocy? Telefony zaufania i linie pomocowe:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna : (41) 386- 17-22
 • Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich: (41)386-14-41 wew. 1216
 • Komenda Powiatowa Policji:(041) 386-02-05
 • Punkt Interwencji Kryzysowej i Pomocy Ofiarom Przestępstw. Ośrodek Pomocy Społecznej- (41) 386-18-28
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: (41) 386-36-00
 • Pomarańczowa linia pomaga rodzicom, których dzieci upijają się: 801 14 00 68
  Czynna od poniedziałku do piątku od 14.00 do 20.00
  całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
 • Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska linia”: 801 12 00 02
  www.niebieskalinia.info
  e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  czynny codziennie, całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
 • Antynarkotykowy telefon zaufania: 801 199 990
  czynny codziennie od 16.00 do 21.00
  całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
 • Narkomania – pomoc rodzinie pogotowie makowe: 801 10 96 96
  czynny od poniedziałku do piątku od 10.00 do 20.00, w soboty od 10.00 do 15.00
  całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls
 • Antynarkotykowa poradnia internetowa: www.narkomania.org.pl
 • Ogólnopolski telefon zaufania Komendy Głównej Policji: 800 120 226
  czynny codziennie od 13.00 do 21.00, linia bezpłatna