Misja i historia Szkoły Awans w Jędrzejowie

W Jędrzejowie szkoła dla młodzieży rozpoczęła działalność we wrześniu 2003 roku jako Niepubliczne Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy. Rok później otwarta została Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Początkowo szkoła mieściła się przy ulicy Piłsudskiego 4 a obecnie w lokalu przy ulicy Armii Krajowej 21 c.

Pierwsi absolwenci opuścili mury naszej szkoły w 2006 roku.
We wrześniu 2012 r. rozpoczęła działalność Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa AWANS, Prywatne Technikum Zawodowe AWANS oraz Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AWANS.

Ważne daty

Czerwiec 2003r.

Powstanie Niepublicznego Gimnazjum w Jędrzejowie

Czerwiec 2004r.

Powstanie Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jędrzejowie

Czerwiec 2006r.

Przeprowadzenie pierwszych egzaminów zawodowych

Czerwiec 2006r.

Pierwsi absolwenci Niepublicznej ZSZ w Jędrzejowie opuszczają mury szkoły

Marzec 2012r.

Powstanie Prywatnego, Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych AWANS w Jędrzejowie

Marzec 2012r.

Powstanie Prywatnej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych AWANS w Jędrzejowie

Maj 2012r.

Powstanie Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej AWANS w Jędrzejowie

Maj 2012r.

Powstanie Prywatnego Technikum AWANS w Jędrzejowie

Czerwiec 2013r.

10 lat minęło.. jak jeden dzień. Jubileusz dziesięciolecia powstania Szkoły w Jędrzejowie

Wrzesień 2014r.

Poszerzenie oferty kształcenia w Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej o nowe kierunki: monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, lakiernik, blacharz samochodowy, piekarz

Styczeń 2015r.

Pierwsza, zimowa sesja egzaminacyjna potwierdzająca kwalifikacje zawodowe w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Styczeń 2016r.

Pierwsza studniówka Prywatnego Technikum AWANS

Maj 2016r.

Pierwsze zmagania maturzystów z egzaminem dojrzałości

Styczeń 2017r.

Przekształcenie Niepublicznego Gimnazjum w Jędrzejowie w Niepubliczną Ośmioletnią Szkołę Podstawową

Czerwiec 2017r.

Przekształcenie Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia w Jędrzejowie

Sierpień 2017r.

Przekształcenie Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Awans w Prywatną Branżową Szkołę I Stopnia AWANS w Jędrzejowie

Marzec 2018r.

Poszerzenie oferty kształcenia w Prywatnym Technikum AWANS w Jędrzejowie o nowe kierunki: technik logistyk, technik ekonomista

Styczeń 2019r.

Przekształcenie Prywatnego, Trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych AWANS w Prywatne, Czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych AWANS w Jędrzejowie

Styczeń 2019r.

Przekształcenie Czteroletniego Prywatnego Technikum w Prywatne Pięcioletnie Technikum AWANS w Jędrzejowie

Dlaczego warto wybrać Szkoły Awans?

Nauka na wysokim poziomie

Bogaty program nauczania, bezpłatne kursy dodatkowe, kwalifikacje potwierdzone egzaminem.

Praktyki zawodowe

Rozwój kompetencji, dzięki możliwości uczestniczenia w zagranicznych praktykach.

Bezpłatne szkolenia i kursy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kursy prowadzone w ramach kierunku kształcenia.

Wyposażone sale edukacyjne

Pracownie w szkole przygotowane są do praktycznej nauki zawodów, m.in. jako piekarz, cukiernik czy fryzjer.

Projekty unijne

Szkoła bierze udział w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu wzbogacany jest proces nauczania uczniów.

Koła zainteresowań

Duża ilość kół zainteresowań prowadzonych na zajęciach pozaszkolnych – uwzględniamy indywidualne możliwości uczniów.

Jesteś zainteresowany nauką w naszej szkole?

Zobacz jakie dokumenty musisz złożyć w procesie rekrutacji.

Zobacz też

Oferta edukacyjna

Zobacz na jakich kierunkach kształcimy w technikum czy szkole branżowej. Poznaj możliwości edukacyjne szkoły i dołącz do słuchaczy już dziś.

Sprawdź szczegóły

Strefa ucznia

Sprawdź ważne dokumenty, pliki do pobrania czy koła zainteresowań w naszej szkole.

Sprawdź szczegóły

Gabinet pielęgniarski

Poznaj godziny otwarcia gabinetu pielęgniarskiego w naszej szkole. Dowiedz się, kiedy należy zgłosić się do pielęgniarki.

Sprawdź szczegóły