opis do uzupełnienia

Czas trwania nauki

3 lata

Tryb naucznia

Dzienny

Kwalifikacje

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażen i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Nauczysz się m.in.:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Będziesz mógł pracować w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych
 • warsztatach rzemieślniczych
 • administracji obiektów budowlanych.
 • możesz prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Ukończenie szkoły:

 • pozwala na pracę w wybranym zawodzie
 • daje możliwość uzupełnienia wykształcenia w liceum ogólnokształcącym (4 semestry) a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Ponadto oferujemy:

 • praktyczną naukę zawodu, za którą uczeń otrzymuje miesięczne wynagrodzenie
 • naukę w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • zajęcia dodatkowe
 • koła zainteresowań (wokalne, taneczne, aktorskie, dziennikarskie)
 • koło wolontariatu
 • sekcje sportowe
 • kursy zawodowe
 • udział w programach EFS
 • zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów
 • doradztwo zawodowe

Gdzie się zapisać?

Sekretariat

Awans Jędrzejówul. Armii Krajowej 21C, 28-300 Jędrzejów

Pobierz kwestionariusz osobowy

Awans Jędrzejów

Chcesz nauczyć się montażu instalacji sanitarnych?

Dołącz do naszej szkoły i rozpocznij naukę na kierunku, który zapewni Ci edukację na najwyższym poziomie.